ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Eπίθετο: *
Όνομα: *
Ηλικία:
Επάγγελμα: *
Διεύθυνση κατοικίας: *
Ηλεκτρονική διεύθυνση: *
Τηλέφωνο επικοινωνίας *
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 150 λέξεις): *
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1ου ΣΑΒ/ΚΟΥ:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 2ου ΣΑΒ/ΚΟΥ:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 2ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ:

MASTER CLASS

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

* 10% έκπτωση σε σπουδαστές επαγγελματικών σχολών χορού και θεάτρου, καθώς και σε ανέργους (με την επίδειξη της αντίστοιχης κάρτας). Δεν ισχύει για την προσφορά Early Bird.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ : 0

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Newsletter

Newsletter