ΤΙΜΕΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
EARLY BIRD
 • 1 Εργαστήριo 90 €
 • 2 Εργαστήρια 140€
 • 3 Εργαστήρια 170€
 • 4 Εργαστήρια 210€
 • 5 Εργαστήρια 250€
 • 6 Εργαστήρια 320€
Εβδομαδιαία εργαστήρια
 • 1 Εργαστήριo 90 €
 • 2 Εργαστήρια 170€
 • 3 Εργαστήρια 210€
 • 4 Εργαστήρια 260€
 • 5 Εργαστήρια 310€
 • 6 Εργαστήρια 400€
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ
 • 1 Εργαστήριo 35 €
 • 2 Εργαστήρια 65€
 • 3 Εργαστήρια 95€
 • 4 Εργαστήρια 125€
 • 5 Εργαστήρια 155€
 • 6 Εργαστήρια 185€

Προϋποθέσεις Early Bird:
– Αίτηση και καταβολή ολόκληρου του ποσού των Εργαστηρίων επιλογής σας από την Παρασκευή 1 Μαρτίου μέχρι και την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019.
– Επιλογή τουλάχιστον 2 εβδομαδιαίων Εργαστηρίων.
– Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής Εργαστηρίων ή επιστροφής του ποσού σε περίπτωση ακύρωσης.

Σε επιλογή Εργαστηρίων συνολικού κόστους 170 ευρώ (Early Bird: 140€) και άνω (τουλάχιστον 2 εβδομαδιαία Εργαστήρια), το επιπλέον κόστος για κάθε Εργαστήριο Σαββατοκύριακου είναι 25 ευρώ, αντί για 35 ευρώ.

Σε επιλογή Εργαστηρίων συνολικού κόστους κόστους 210 ευρώ (Early Bird: 170€) και άνω (τουλάχιστον 3 εβδομαδιαία Εργαστήρια), περιλαμβάνεται ένα Εργαστήριο Σαββατοκύριακου δωρεάν, είτε το πρώτο είτε το δεύτερο Σαββατοκύριακο.

Η διαδικασία συμμετοχής ολοκληρώνεται με την κατάθεση προκαταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό που θα σας αποστείλουμε με e-mail.(για την προσφορά Early Bird καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό μέχρι τις 31 Μαρτίου). Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται την πρώτη ημέρα έναρξης των Εργαστηρίων σας.

Η επιλογή του δωρεάν Εργαστηρίου πρέπει να δηλωθεί εκ των προτέρων, μέσα στην αίτηση.
Η αλλαγή επιλογής Εργαστηρίων μετά την έναρξη του Φεστιβάλ δεν είναι δυνατή.

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής σας μέχρι τις 31/05/19, σας επιστρέφεται το μισό ποσό της προκαταβολής, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά τις 31/05/19, το ποσό δεν επιστρέφεται. Δεν ισχύει για την προσφορά Early Bird.

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Newsletter

Newsletter