ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

1ο ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

10:00-11:00
11:10-12:10
15:00-16:00

12:30-14:30

17:00-20:00

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

10:00-12:00

10:00-12:00

12:30-15:30

17:30-20:00

17:30-20:30

18:30-20:30

2ο ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

10:00-12:00

12:30-15:30

17:00-19:00

17:00-19:00
19:15-21:15
(2o τμήμα)

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

10:00-12:30

10:00-14:00

10:30-12:30

13:30-15:30

17:30-20:30

18:30-20:30

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ /
ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΠΗ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Newsletter

Newsletter