ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

ΑΝΑΒΟΛΗ του Akropoditi DanceFest 2020

1ο ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

10:00-12:00

12:30-15:30

18:00-20:00

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

10:00-12:00

10:00-15:00

10:30-11:30

12:30-14:30

12:30-15:30

17:00-19:30

18:00-20:00

2ο ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

10:00-12:00

10:00-13:00

12:30-14:30

18:00-20:00

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

10:00-12:00

10:00-13:00

10:00-15:00

12:30-14:30

12:30-15:30

17:00-20:00

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Newsletter

Newsletter